Rekisterinpitäjä
MMD Networks Oy Oy
Nettisivu.org palvelu
Kihlmaninraitti 1 E, 33100 Tampere

 1. Rekisterin käyttötarkoitus
  Rekisteriin kuuluvia asiakastietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä tarjotun palvelun tuottamiseen.
 2. Rekisterin sisältö
  Rekisterissä säilytetään asiakkaiden käyttäjätunnustietoja sekä nimi- ja osoitetietoja jotka ovat välttämättömiä tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa sekä asiakaspalvelussa.
 3. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakkaiden yhteystiedot kerätään palveluun rekisteröitymiseen yhteydessä.
 4. Tietojen luovutus
  Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomais- tai vastaaville tahoille väärinkäyttö- tai rikosasioissa.
 5. Rekisterin suojaus
  Rekisterin tietoja käsittelevät järjestelmät on suojattu käyttäjätunnuksilla. Kaikkia rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo henkilötietolain mukainen vaitiolovelvollisuus.
 6. Tarkistusoikeus
  Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.